MFA-De-Beuk-Logo-Donker-2.png
MFA-De-Beuk-Logo-Wit-2.png

Home → Nieuws

Exploitatie & Beheer

Een van de werkgroepen die meedenkt over de realisatie van de MFA in De Krim, is de werkgroep Exploitatie en Beheer. Deze werkgroep buigt zich over de toekomstige exploitatie van de MFA en werkt de daarvoor gewenste beheersvorm uit. Hun eindproducten kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra de nieuwe MFA is haar deuren opent.

In eerste instantie was het idee om de werkzaamheden in de MFA zoveel mogelijk uit te laten voeren door vrijwilligers vanuit de verschillende (sport)verenigingen in De Krim. Als tegenprestatie zou jaarlijks een deel van de winst van het MFA, terugvloeien naar de clubkas van deze verenigingen.
Om twee redenen zijn we afgestapt van deze organisatie-opzet. Ten eerste was deze constructie niet in overeenstemming te brengen met het type (horeca-)vergunning dat voor de MFA gewenst is. En ten tweede werd er getwijfeld over de mogelijkheid alle werkzaamheden überhaupt met vrijwilligers te kunnen invullen. Vandaar dat we zijn gaan kijken naar een organisatievorm waarbij een beheerder werkzaam is binnen de MFA.
We hebben eerst gekeken of dit financieel wel haalbaar is hetgeen, met wat passen en meten, realiseerbaar lijkt te zijn. Natuurlijk zijn er altijd onzekere factoren als het gaat om toekomstige inkomsten en uitgaven, maar we kiezen er toch voor, om het merendeel van de werkzaamheden door een beheerder uit te laten voeren.

De volgende stap was om een functieomschrijving te maken van de beheerder. Hoeveel uren kunnen/moeten er ingevuld worden en welke werkzaamheden moeten uitgevoerd worden? Wat verwachten we van de beheerder? En welke beloning staat daar tegenover? Dit alles hebben we op papier gezet en als eerste voorgelegd aan de huidige pachters van het dorpshuis: Gert en Martine. En op dit moment hebben we van beide kanten uitgesproken dat we de intentie hebben om dit samen een vervolg te gaan geven. Er moeten nog diverse zaken tot in detail worden uitgewerkt , als het gaat om de functie van beheerder in de nieuwe MFA. Maar we willen hier in de nabije toekomst, samen verder aan gaan werken. En als het lukt om een functieomschrijving met passende beloning samen te stellen, waar we ons allebei in kunnen vinden, dan betekent dit dat Gert en Martine mee zullen verhuizen naar de nieuwe MFA.

MFA-De-Beuk-Logo-Wit-2.png
MFA-De-Beuk-Logo-Wit-2.png

MFA De Beuk

Dé plek voor ontmoeten, ontspannen, sport en cultuur met prachtige ontmoetingsruimtes en sportzalen. Reserveer onze sporthal of één van onze ruimtes, kijk wat onze horeca te bieden heeft of check de activiteitenkalender.